Ανακοίνωση 1: Αλλαγή στις Οδηγίες Πλου 16/6/2019 10:00:41 πμ

  • June 16, 2019

Η παράγραφος 5.3 των οδηγιών πλου συμπληρώνεται ως εξής:

5.3 Όταν την μέρα αγώνων υπάρχουν εγγραφές, τα γκρουπ θα οριστικοποιηθούν μετά τις το τέλος των εγγραφών.