Ανακοίνωση 2: Αλλαγή στις Οδηγίες Πλου 16/6/2019 10:23:13 πμ

  • June 16, 2019

Η παράγραφος 10.1 τροποποιείται ως εξής:
10.1 Τα σημεία στροφής 1, 2, 3S/ 3P θα είναι φουσκωτές σημαδούρες χρώματος κίτρινο.
Η παράγραφος 10.2 τροποποιείται ως εξής:
10.2 Τα σημεία της εκκίνησης θα είναι σκάφος της επιτροπής Αγώνων και ιστός με κόκκινη σημαία START σε σημαδούρα.
Η παράγραφος 11.1 τροποποιείται ως εξής:
11.1 Η γραμμή εκκίνησης θα είναι μεταξύ ιστών που δεξιά θα φέρει πορτοκαλί σημαία και αριστερά κόκκινη σημαία START.
Η παράγραφος 12 τροποποιείται ως εξής:
12. Η γραμμή τερματισμού θα είναι μεταξύ ιστών που δεξιά θα φέρει πορτοκαλί σημαία και αριστερά μπλε σημαία FINISH.