Ανακοίνωση 3: Αλλαγή στις οδηγίες πλου 16/6/2019 11:02:47 πμ

  • June 16, 2019

Η παράγραφος 5.1 τροποποιείται ως εξής:

5.1 Τα κορίτσια θα αγωνιστούν σε 1 γκρουπ