Ανακοίνωση 4: Αλλαγή στις οδηγίες πλου 16/6/2019 11:07:49 πμ

  • June 16, 2019

Η παράγραφος 7.1 τροποποιείται ως εξής:

Για το γκρουπ των κοριτσιών θα είναι κίτρινη σημαία με το σήμα της κλάσης.
Λευκό γκρουπ αγοριών, λευκή σημαία με το σήμα της κλάσης.
Κόκκινο γκρουπ αγοριών, κόκκινη σημαία με το σήμα της κλάσης.
Το κόκκινο γκρουπ των αγοριών υποχρεούται να παραλάβει κορδέλα από τη γραμματεία.