Ανακοίνωση επιτροπής αγώνων Νο 5: Αλλαγή στις οδηγίες πλου 16/6/2019 1:08:53 μμ

  • June 16, 2019

Η παράγραφος 13 (Σύστημα Ποινών) συμπληρώνεται ως εξής:

13.3 Όποιος περνάει μέσα από τη γραμμή τερματισμού κατά την πλεύση από Νο 2 προς το Νο 3 θα παίρνει ποινή το 10% των συμμετοχών.