Ανακοίνωση: Επιτροπές

  • June 21, 2019

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΩΝ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τάκης Νικηφορίδης

ΜΕΛΗ:

  • Παναγιώτης Δημητριάδης
  • Παναγιώτης Αϊβάζογλου
  • Αντώνιος Τσότρας
  • Βασίλης Πολίτης
  • Έλενα Δημητρακοπούλου

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ηλίας Βεργινιάδης

ΜΕΛΗ:

  • Αλίνα Στρατηγίου
  • Αλέξανδρος Ταγαρόπουλος
  • Κωνσταντίνος Μάμαλης
  • Λάμπρος Λαμπρινάκης