Προσωρινά αποτελέσματα δεύτερης μέρας

  • June 23, 2019

Τη δεύτερη μέρα υπήρξε μόνο μία ιστιοδρομία κοριτσιών. Σύνολο 2 ιστιοδρομίες αγοριών και 2 κοριτσιών. Δείτε τα προσωρινά αποτελέσματα μέχρι το τέλος της δεύτερης μέρας.