Προσωρινά αποτελέσματα μετά από 6 ιστιοδρομίες

Δείτε τα προσωρινά αποτελέσματα μετά από 6 ιστιοδρομίες. More

Προσωρινά αποτελέσματα μετά από 3 ιστιοδρομίες

Την τρίτη μέρα ξεκινήσαμε δυναμικά! Δείτε τα προσωρινά αποτελέσματα μετά από 3 ιστιοδρομίες. More

Προσωρινά αποτελέσματα δεύτερης μέρας

Τη δεύτερη μέρα υπήρξε μόνο μία ιστιοδρομία κοριτσιών. Σύνολο 2 ιστιοδρομίες αγοριών και 2 κοριτσιών. Δείτε τα προσωρινά αποτελέσματα μέχρι το τέλος της δεύτερης μέρας. More

Προσωρινά αποτελέσματα Κυπέλλου μετά από 2 ιστιοδρομίες

Δείτε τα προσωρινά αποτελέσματα μετά από την δεύτερη ιστιοδρομία. More

Προσωρινά αποτελέσματα Κυπέλλου

Δείτε τα προσωρινά αποτελέσματα μετά από την πρώτη ιστιοδρομία. More

Σύντομα

Σύντομα τα πρώτα αποτελέσματα των αγώνων More