Προκήρυξη αγώνα

Η επίσημη Προκήρυξη Αγώνα βρίσκεται στη σελίδα της EIO

ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΚΑΝΟΝΕΣ

ΕΥ ΑΓΩΝΙΖΕΣΘΑΙ

Όλοι όσοι συμμετέχουν σε ιστιοπλοϊκούς αγώνες υπάγονται σε συγκεκριμένους  Κανόνες οι οποίοι ελέγχονται και πρέπει να είναι σεβαστοί. Μια βασική αρχή της  συμπεριφοράς ενός αθλητή είναι ότι πρέπει να εκτελεί την ποινή του ή να  αποσύρεται από μία ιστιοδρομία ή ακόμη και από όλο τον αγώνα όταν έχει παραβεί κάποιο Κανόνα.

Αυτή η αρχή πρέπει να είναι το πρώτο πράγμα που οφείλουν να τους μάθουν οι  εκπαιδευτές, προπονητές και λοιπά πρόσωπα υποστήριξης. Η εκπαίδευση των νέων σε αυτή την υποχρέωση είναι ζωτικής σημασίας.

Κατά την διάρκεια των αγώνων, οι εκπαιδευτές, προπονητές, αρχηγοί ομάδων, συνοδοί αθλητών κλπ. Αναμένεται να επέμβουν αμέσως και να ενθαρρύνουν τους αθλητές τους που έχουν παραβεί ένα Κανόνα να εκτελέσουν την προβλεπόμενη ποινή, ή ανάλογα με την περίπτωση, να αποσυρθούν από την ιστιοδρομία ή και από τους αγώνες χωρίς να υπολογίσουν ότι αυτό μπορεί να επιβαρύνει την βαθμολογία της υπόλοιπης ομάδας τους.  Αυτή η ενέργεια πρέπει να γίνει από τα άτομα υποστήριξης των αθλητών πριν από μία πιθανή παρέμβαση των αξιωματούχων του αγώνα που μπορεί να επιβάλουν ποινή για παράβαση Κανόνων.

[DP] ορίζει ένα κανόνα για την παράβαση του οποίου η ποινή ευρίσκεται στη διακριτική απόφαση της  Επιτροπής Ενστάσεων και μπορεί να είναι μικρότερη από ακύρωση.

[NP] ορίζει ότι η παράβαση αυτού του κανόνα δεν αποτελεί αιτία υποβολής ένστασης από ένα σκάφος

[SP] ορίζει ένα κανόνα για τον οποίο μία ορισμένη ποινή μπορεί να επιβληθεί από την Επιτροπή Αγώνων χωρίς εκδίκαση.

1. ΟΡΓΑΝΩΤΗΣ

Η Ε.Ι.Ο., η Περιφέρεια Κρήτης και ο Δήμος Χανίων διοργανώνουν με τη συνεργασία του Ιστιοπλοϊκού Ομίλου Χανίων το Πανελλήνιο Κύπελλο 11 χρόνων Ιστιοπλοΐας σκαφών optimist 2019.

2. ΚΑΝΟΝΕΣ

2.1 Οι αγώνες θα διεξαχθούν βάσει:

α) των κανονισμών αγώνων ιστιοπλοΐας της World Sailing 2017‐2020 (RRS).

β) των κανονισμών των κλάσεων.

γ) της παρούσας προκήρυξης.

δ) των οδηγιών πλου.

ε) των σχετικών εγκυκλίων της Ε.Ι.Ο – Αγωνιστικό πρόγραμμα 2019.

2.2 Οι οδηγίες πλου μπορούν να τροποποιήσουν κανόνες, όπου αυτό επιτρέπεται (κανόνας 86 RRS 2017‐2020).

3. ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

[DP] [NP]

3.1 Ο αγώνας κατατάσσεται στην κατηγορία C ως προς τον κανονισμό 20 της WS.

3.2 Σκάφη που φέρουν ατομική διαφήμιση πρέπει να έχουν έγκριση της Ε.Ι.Ο.

3.3 Φωτοαντίγραφο της έγκρισης πρέπει να κατατεθεί στη Γραμματεία αγώνων.

3.4 Τα σκάφη μπορεί να υποχρεωθούν να φέρουν διαφήμιση που θα επιλεγεί και θα χορηγηθεί από την οργανώτρια αρχή.

4. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

4.1 Δικαίωμα συμμετοχής έχουν αθλητές και αθλήτριες που έχουν γεννηθεί από το 2008 και μετά.

4.2 Οι αθλητές πρέπει να δηλώσουν συμμετοχή μέσω των ομίλων τους μέχρι την 25η Μαΐου 2019, συμπληρώνοντας υποχρεωτικά την ηλεκτρονική φόρμα στην ιστοσελίδα των αγώνων, και συμπληρωματικά με email: ioxanion@yahoo.gr, ή με Fax:2821040265 . Email: ioxanion@yahoo.gr Fax: 2821040265 .
Για την δήλωση συμμετοχής θα πρέπει να σταλούν φωτοτυπίες με φάξ ή email τα εξής:

  • Δήλωση συμμετοχής Δήλωση φουσκωτού
  • Ασφάλεια σκαφών και φουσκωτού Δίπλωμα ταχυπλόου
  • Ηλεκτρονική Ταυτότητα αθλητή εν ισχύ, καθώς και ταυτότητα προπονητή ή άδεια ασκήσεως επαγγέλματος προπονητή
  • Κάρτα Υγείας Αθλητή
  •  Υπεύθυνη δήλωση Γονέα/Κηδεμόνα
  • Τα πιστοποιητικά σκαφών δεν χρειάζεται να σταλούν, αλλά πρέπει να είναι διαθέσιμα στην γραμματεία των αγώνων.

Για να γίνει δεκτή η δήλωση συμμετοχής απαιτείται ο όμιλος να διαθέτει σωστικό σκάφος εφοδιασμένο με όλα τα σωστικά μέσα που προβλέπονται από την λιμενική αρχή, και προπονητή, το όνομα του οποίου πρέπει να γνωστοποιηθεί με την δήλωση συμμετοχής του ομίλου.
4.2.2. Εκπρόθεσμες δηλώσεις δεν θα γίνουν δεκτές.

4.3 Το παράβολο συμμετοχής ορίζεται στα 15€ ανά σκάφος

5. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
21/06/2019 09:00 – 17:00
20:00
21:00
Αφίξεις – Εγγραφές
ΤΕΛΕΤΗ ΕΝΑΡΞΗΣ (Παλιό Ενετικό Λιμάνι Χανίων)
Παραδοσιακό Κέρασμα
22/06/2019 09:00-11:00
11:30
13:00 -19:00
Εγγραφές
Συγκέντρωση κυβερνητών
Ιστιοδρομίες 1η,2η,3η
23/06/2019 11:00 ‐19:00 Ιστιοδρομίες 4η, 5η, 6η
24/06/2019 11:00 -16:30

19:30

Ιστιοδρομίες 7η, 8η,9η

ΑΠΟΝΟΜΗ ΕΠΑΘΛΩΝ

Την τελευταία ημέρα των αγώνων δεν θα δοθεί εκκίνηση μετά την 16:30 ώρα.

5.2 Θα διεξαχθούν 09 ιστιοδρομίες. Δε θα διεξαχθούν περισσότερες από 4 ιστιοδρομίες την ημέρα.

6 ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ

[DP] [NP]

6.1 Κάθε σκάφος πρέπει να προσκομίσει ένα έγκυρο πιστοποιητικό καταμέτρησης.

6.2 Ένα σκάφος ή ο εξοπλισμός του μπορεί να ελεγχθεί οποιαδήποτε στιγμή για συμμόρφωση με τους κανονισμούς της κλάσεως και τις οδηγίες πλου. Στη θάλασσα ένα μέλος της Τεχνικής Επιτροπής μπορεί να οδηγήσει ένα σκάφος αμέσως στο χώρο που θα του υποδείξει για έλεγχο.

7 ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ

Οι οδηγίες πλου θα διατίθενται από τη γραμματεία των αγώνων.

8 ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΙΣΤΙΟΔΡΟΜΙΩΝ

Οι ιστιοδρομίες θα διεξαχθούν στον θαλάσσιο κόλπο της Σούδας Χανίων.

9 Η ΔΙΑΔΡΟΜΗ

Η διαδρομή θα είναι τραπέζιο. Λεπτομέρειες θα περιλαμβάνονται στις οδηγίες πλου.

10 ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΙΝΩΝ

10.1 Θα ισχύσει το Παράρτημα P των RRS.

10.2 Η ποινή για παραβάσεις των άρθρων 6.2 και 12 της προκήρυξης και των κανονισμών των κλάσεων μπορεί να είναι μικρότερη από ακύρωση κατά την κρίση της επιτροπής ενστάσεων.

11 ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

11.1 Πρέπει να πραγματοποιηθούν 3 ιστιοδρομίες για να είναι έγκυρο το πρωτάθλημα.

11.2 .α. Εάν ολοκληρωθούν λιγότερες από 5 ιστιοδρομίες η βαθμολογία ενός σκάφους θα είναι το σύνολο των βαθμών του σε όλες τις ιστιοδρομίες.

11.2.β. Εάν ολοκληρωθούν από 5 και άνω ιστιοδρομίες η βαθμολογία ενός σκάφους θα είναι το σύνολο των βαθμών του σε όλες τις ιστιοδρομίες εξαιρουμένης της χειρότερης

12 ΣΚΑΦΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

[DP]

12.1 Τα σκάφη υποστήριξης πρέπει να δηλωθούν στη γραμματεία των αγώνων. Οι προπονητές πρέπει να είναι υπεύθυνοι για τις μετακινήσεις τους, να φορούν το βραχιόλι ασφαλείας (quick ‐ stop) που συνδέεται με το διακόπτη της μηχανής καθώς και να είναι κάτοχοι διπλώματος ταχυπλόου.

12.2 Κάθε ομάδα θα πρέπει να διαθέτει συνοδευτικά σκάφη ανάλογα με τον αριθμό των αθλητών της ως εξής: Μέχρι 10 αθλητές,  ένα συνοδευτικό Από 11 μέχρι 20 σκάφη, δύο συνοδευτικά.

13 ΕΠΑΘΛΑ

Έπαθλα θα απονεμηθούν στα 3 πρώτα αγόρια και στα 3 πρώτα κορίτσια. Οι διοργανωτές μπορεί να απονείμουν περισσότερα έπαθλα ανάλογα με τις συμμετοχές.

14 ΑΠΟΚΗΡΥΞΗ ΕΥΘΥΝΗΣ

Όλοι οι συμμετέχοντες αγωνίζονται σύμφωνα με το θεμελιώδη κανόνα 4, RRS‐World Sailing.

Ο διοργανωτής Όμιλος και οι Επιτροπές δε φέρουν καμία απολύτως ευθύνη για οτιδήποτε συμβεί σε άτομα ή πράγματα τόσο στη στεριά όσο και στη θάλασσα, κατά την διάρκεια του αγώνα. Βλέπε τον κανόνα 4 «Απόφαση για συμμετοχή σε αγώνα». Η διοργανώτρια αρχή και τα μέλη των επιτροπών της, δεν αποδέχονται καμία ευθύνη για ζημία υλικών ή τραυματισμό ή θάνατο που δύναται να υποστεί κανείς από γεγονότα συναφή πριν, ή κατά την διάρκεια, ή μετά από την διοργάνωση.

15 ΑΣΦΑΛΕΙΑ

15.1 Όλα τα συνοδευτικά σκάφη θα πρέπει να έχουν την ελάχιστη προβλεπόμενη από την νομοθεσία κάλυψη (540.000€).

15.2 Για τα αγωνιζόμενα σκάφη ορίζεται ως ελάχιστη ασφαλιστική κάλυψη το ποσό των 540.000€ μη συμπεριλαμβανομένης της θαλάσσιας ρύπανσης.

16 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

A. ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ

Δικαίωμα φιλοξενίας έχουν:

1. Οι 120 αθλητές που συμμετείχαν στην πανελλήνια πρόκριση Optimist.

2. 2 αθλητές‐τριες των οποίων ο Όμιλος είχε λάβει μέρος στο περιφερειακό πρωτάθλημα της αντίστοιχης περιφέρειας, γεννημένοι από 2004 έως 2007.

1 προπονητής δωρεάν μέχρι 10 αθλητές με φουσκωτό.

Από 11 μέχρι 20 σκάφη, δύο προπονητές με δύο φουσκωτά.

Η φιλοξενία αθλητών και προπονητών αρχίζει 15 και λήγει στις 19 Ιουνίου το πρωί.

Η διαμονή θα γίνει σε ξενοδοχεία της περιοχής Χανίων.

  • Οι δικαιούμενοι φιλοξενίας θα ειδοποιηθούν για το ξενοδοχείο διαμονής τους  μετά την λήξη των δηλώσεων συμμετοχής.
  • Επειδή τα ξενοδοχεία απέχουν κατ’ ελάχιστο 6 χλμ., από το ΝΑΚΣ, απαιτείται να υπάρχουν ίδια μέσα για μετακίνηση.
  • Οι αθλητές που δεν συμπεριλαμβάνονται στην λίστα της ΕΙΟ θα πληρώνουν, 35€/ημέρα ημιδιατροφή
  • Τα συμμετέχοντα σκάφη θα φιλοξενηθούν στις εγκαταστάσεις του Ναυταθλητικού Κέντρου Σούδας.

B. ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ

ANEK LINES ‐ BLUE STAR FERRIES μόνο τη γραμμή για ΠΕΙΡΑΙΑ ‐ΧΑΝΙΑ & επιστροφή

BLUE STAR FERRIES – HELLENIC SEAWAYS από νησιωτικούς προορισμούς μέχρι τα Χανιά.

ΑΕΙΝΑΥΤΗΣ για ΙΧ – trailer από τους προορισμούς που καλύπτει.

Γ. ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΗΤΗΡΙΩΝ

ANEK LINES:( Πειραιάς – Χανιά) Κεντρικό πρακτορείο Χανίων 2821080050, Κεντρικό Πρακτορείο
Πειραιά 2104197470 για τη γραμμή Πειραιά – Χανιά και μόνο.

GELASAKIS TOURS – LETS FERRY (BLUE STAR FERRIES – HELLENIC SEAWAYS, ΑΕΙΝΑΥΤΗΣ): Κεντρικό
πρακτορείο Χανίων 2821089065, Κεντρικό πρακτορείο Πειραιά 2104176973 (για όλους τους προορισμούς).

Δ. ΕΓΓΡΑΦΕΣ

Για εγγραφή και αποστολή στοιχείων τόσο για τη λίστα αθλητών, όσο και για την έκδοση Εισιτηρίων, παρακαλείσθε να χρησιμοποιείται αποκλειστικά η φόρμα εγγραφής στην ιστοσελίδα των αγώνων. Μέσω αυτής θα γίνει καταχώρηση τόσο στον αγώνα όσο και στην έκδοση των εισιτηρίων και στη διαμονή.