Προσωρινά αποτελέσματα μετά από 3 ιστιοδρομίες

  • June 24, 2019

Την τρίτη μέρα ξεκινήσαμε δυναμικά! Δείτε τα προσωρινά αποτελέσματα μετά από 3 ιστιοδρομίες.